So sánh sản phẩm

LỌC BỤI THƯỜNG


 
Tên Vật liệu Cấu tạo Trọng lượng
g/m²
Độ dày
Mm
Độ thoáng khí
l/dm².s
Nhiệt độ làm việc
ºC
Nhiệt độ giới hạn
ºC
Chống bám dính Chống dầu chống ẩm Kháng hóa chất Chống tĩnh điện(Chống nổ)
PE500/550/600 PE Không dệt 500-600 1.8-2.2 150-220 120 150        
PE500/550/600 WR PE Không dệt 500-600 1.8-2.2 150-220 120 150   V    
PE500/550/600AS PE Không dệt 500-600 1.8-2.2 150-220 120 150   V   V 
Tags: