So sánh sản phẩm

LỌC BỤI HÓA CHẤT LOẠI DỆT

                          
Tên Vật liệu Cấu tạo Trọng lượng
g/m²
Độ dày
Mm
Độ thoáng khí
l/dm².s
Nhiệt độ làm việc
ºC
Nhiệt độ giới hạn
ºC
Chống bám dính Chống dầu chống ẩm Kháng hóa chất Chống tĩnh điện(Chống nổ)
HTFF FB/PTFE Dệt 650-950 0.3-1 100-2500 250 330     V  
PP đa sợi PP Dệt 230-900 0.2-2 2-4000 80 100   V V V
PP đơn sợi PP Dệt 250-950 0.2-2 2-4000 80 100 V V v V
Tags: