So sánh sản phẩm

LỌC BỤI CHỊU NHIỆT DỆT

         
 
Tên Vật liệu Cấu tạo Trọng lượng
g/m²
Độ dày
Mm
Độ thoáng khí
l/dm².s
Nhiệt độ làm việc
ºC
Nhiệt độ giới hạn
ºC
Chống bám dính Chống dầu chống ẩm Kháng hóa chất Chống tĩnh điện(Chống nổ)
HTF FB Dệt 400-950 0.3-1 200-4000 250 330        
HTFF FB/PTFE Dệt 650-950 0.3-1 100-2500 250 330     V  
HTFS FB/SC Dệt 650-950 0.3-1 100-2500 350 450   V V
 
Tags: