So sánh sản phẩm

LỌC BỤI HÓA CHẤT LOẠI KHÔNG DỆT

        
                                                                            

 
Tên Vật liệu Cấu tạo Trọng lượng
g/m²
Độ dày
Mm
Độ thoáng khí
l/dm².s
Nhiệt độ làm việc
ºC
Nhiệt độ giới hạn
ºC
Chống bám dính Chống dầu chống ẩm Kháng hóa chất Chống tĩnh điện(Chống nổ)
DMS mix FB
P84
Nomex
PPS
Acryllic
Không dệt 500-950 2.8-3.0 250-450 260 280   V V V
P84 P84 Không dệt 500-600 2.1-2.3 200-300 230 260   V V V
PPS PPS Không dệt 500-600 1.8-2.0 200-300 180 200   V V V
Acryllic Acryllic Không dệt 500-600 2.0-2.2 150-300 150 170   V V V
Nomex Nomex Không dệt 500-600 2.1-2.3 150-270 200 220   V V V
PTE FB/PE Không dệt 650-750 2.1-2.5 150-300 130 150   V V V
Tags: