So sánh sản phẩm

Tiêu chuẩn của lọc khí EN779

Để giúp người mua hàng- người sử dụng lọc khí dễ dàng hơn trong việc lựa chọn đúng cho Chất Lượng Không khí và hiệu quả năng lượng  điện sử dụng. Do đó tiêu chuẩn mới Eurovent ra đời  đưa ra cách phân loại lọc dựa theo hiệu quả sử dụng năng lương. Các lọc không khí được phân loại thành 7 cấp độ khác nhau từ A đến G (từ tiêu thụ năng lượng thấp nhất tới cao nhất).

Để giúp người mua hàng- người sử dụng lọc khí dễ dàng hơn trong việc lựa chọn đúng cho Chất Lượng Không khí và hiệu quả năng lượng  điện sử dụng. Do đó tiêu chuẩn mới Eurovent ra đời  đưa ra cách phân loại lọc dựa theo hiệu quả sử dụng năng lương. Các lọc không khí được phân loại thành 7 cấp độ khác nhau từ A đến G (từ tiêu thụ năng lượng thấp nhất tới cao nhất).

 

Sự phân loại mới này dựa theo tiêu tuẩn EN779: 2012 đưa ra cho khách hàng một sự hiểu biết rõ ràng về: năng lượng tiêu thụ, hiệu suất lọc ban đầu, hiệu suất lọc nhỏ nhất.  Để đối chiếu với hệ thống phân loại mới này, Camfil Farr đã thay đổi nhãn và tên sản phẩm của họ theo tỉ lệ năng lượng từ A đến G này. Những thông tin này là một điểm rõ ràng để cho thấy sự khác giữa sản phẩm lọc khí của họ với sản phẩm của các nhà sản xuất đối thủ, tạo cho khách hàng dễ dàng chọn đúng lọc khí cho từng ứng dụng để đạt được hiệu suất tốt nhất và năng lượng điện thấp nhất.
 

Khách hàng nên kiểm tra nhà cung cấp của họ có đạt tiêu chuẩn Châu Âu Eurovent và tiêu chuẩn về năng lượng tiêu thu bằng cách tham khảo tại website : www.eurovent-certificate.com , web đăng tải các thương hiệu, tên nhà sản xuất đạt chứng nhận EN779 ? Tất cả các sản phẩm đạt tiêu chuẩn này được dán nhãn Eurovent và test theo tiêu chuẩn mới EN779:2012.
Tags:,